Renovasjon

Informasjon om renovasjon

For fritidseiendommer har Sirdal kommune egen ordning med hytterenovasjon. Det er plassert ut egne containere og tømmestasjoner som skal benyttes til dette. Nye nedgravde tømmestasjoner er på plass - bl a i Soleidalen.

Dette betyr økt kapasitet og anleggene bygges for senere krav til sortering når Miljøverndepartementet kommer med det kravet. På kartet nedenfor ser du to containerstasjoner:
Ovenfor Sinnes terrasse i Soleidalen (se bildet) Nord-øst for GP Tjørhom/Joker Sinnes (se kartet)

Her kan du finne flere...Klikk her for å lese om bruk av returpunkt og hytterenovasjon.