Renovasjon

For fritidseiendommer har Sirdal kommune egen ordning med hytterenovasjon. Det er plassert ut egne containere og tømmestasjoner som skal benyttes til dette.

Nye nedgravde tømmestasjoner er på plass - bl a i Soleidalen. Dette betyr økt kapasitet og anleggene bygges for senere krav til sortering når Miljøverndepartementet kommer med det kravet.

På kartet nedenfor ser du to containerstasjoner:

  • Ovenfor Sinnes terrasse i Soleidalen (se bildet)
  • Nord-øst for GP Tjørhom/Joker Sinnes (se kartet)

Her kan du finne flere...

Klikk her for å lese om bruk av returpunkt og hytterenovasjon.