Siste nytt

Ny ladeløsning for el-bil

Ny ladeløsning for el-bil/hybrid er montert i garasjen på trappehusets kortvegg. For å få tilgang til ladeløsningen må du registrere deg – les vedlagte veiledning. (ID-kode for lader er C7KFC).

Ny ladeløsning for el-bil/hybrid er montert i garasjen på trappehusets kortvegg. For å få tilgang til ladeløsningen må du registrere deg – les vedlagte veiledning nederst. (ID-kode for lader er C7KFC).

Sameier betaler nå for faktisk bruk (lading) og faktureres direkte av Charge365. Standardpris for lading er kr 1.50/kWh, men vil kunne variere ved endring i strømprisen.

Du finner mer informasjon om sameiets ladeløsning på Charge365.

Regler for lading av el-bil/hybrid i sameiets garasjeanlegg (oppdatert 24.10.19)

  1. Lading skal KUN utføres via ladestasjon som er montert i garasjen på trappehusets kortvegg – se bildet ovenfor
    Det er IKKE tillatt å lade i vanlige stikkontakter – se nedenfor
  2. Sameier må registre seg for å få tilgang – se ovenfor
  3. Under lading skal det i bilens frontvindu plasseres informasjon som viser sameiers navn og mobiltelefonnummer
  4. For at alle som har ladebehov skal få tilgang innen rimelig tid, settes maksimum ladetid til 4 timer. (Kan avvikes dersom kapasitet.)
  5. Etter endt lading klargjøres ladestasjonen for neste bruker (ladekabel kveiles/henges opp)
    og kjøretøyet flyttes ALLTID fra ladeområdet til egen p-plass (det er ikke tillatt å stå på ladeområdet natten gjennom).

Vi minner om følgende:

Det er av sikkerhetsmessige årsaker ikke tillatt å lade elbiler i stikk-/veggkontakter i garasjeanlegget eller andre steder i bygningene.

Bakgrunnen for dette er at dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget “skal være egnet til forutsatt bruk”.

Lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for denne høye belastingen over tid. DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner.

Les mer om lading av elbiler hos elbil.no…

Fom høsten 2017 finnes det også ladestasjoner ved GP Tjørhom/Joker:

Ingen flere bilder funnet.

Siste nytt

Copyright  All rights reserved © 2022 Sameiet Sinnes Terrasse ORG NR. 993 907 405